Польська абетка

Автор: Valentyn Tsykhan. Posted in Корисне

Польська абетка складається з 32 літер (9 голосних та 23 приголосні): Цікавий факт, що алфавіт польської мови – це форма системи письма, заснована на латиниці та розвинена для слов’янських мов.

 

літера

польска
назва

основні
аллофон (МФА)

інші

аллофони

A a

a

[a]

 

Ą ą

o nosowe

]

[on],|[om]

B b

be

[b]

[p]

C c

ce

[t͡s]

[d͡z]

Ć ć

cie

[t͡ɕ]

[d͡ʑ]

D d

de

[d]

[t]

E e

e

[ɛ]

 

Ę ę

e nosowe

]

[en][em][e]

F f

ef

[f]

 

G g

gie

[g]

[k]

H h

ha

[x]

 

I i

i

[i]

 

J j

jot

[j]

 

K k

ka

[k]

[g]

L l

el

[l]

 

Ł ł

[w]

 
   

буква

польска
назва

основні
аллофон (МФА)

інші

аллофони

M m

em

[m]

 

N n

en

[n]

 

Ń ń

[ɲ]

 

O o

o

[ɔ]

 

Ó ó

o kreskowane

[u]

 

P p

pe

[p]

[b]

R r

er

[r]

 

S s

es

[s]

[z]

Ś ś

[ɕ]

[ʑ]

T t

te

[t]

[d]

U u

u

[u]

 

W w

wu

[v]

[f]

Y y

y

[ɨ]

 

Z z

zet

[z]

[s]

Ź ź

ziet

[ʑ]

[ɕ]

Ż ż

żet

[ʐ]

[ʂ]

В основі польського алфавіту лежить латинська система письма з додаванням діакритичних знаків, таких як kreska, (ć, ń, ó, ś, ź), надбуквенна точка kropka (ż), «хвостик» – ogonek (ą, ę ) та чортка (ł). 

Польська мова включає в себе 7 диграф: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz.

Деякі звуки на письмі можуть мати більш ніж одну форму:
- [X] – або h, або ch;
- [Ж] – або ż, або rz (хоча rż позначає групу [r-ʐ]);
- [У] – або u, або ó;
- М’яко вимовляються або ć, dź, ń, ś, ź, або ci, dzi, ni, si, zi (ć, ń та інші перед приголосним або в кінці слова, в той час як ci, ni та інші вживаються перед голосними a , ą, e, ę, o, u; букви c, dz, n, s, z – виключно перед i).

Перед голосними ж штрих не пишеться, а на м’якість вказує буква i або її поєднання з голосними: styczeń (січень) – w styczniu (в янвере).

Іноді поєднання приголосних rz використовуються для передачі «rz» поряд із звуком [ж].

 Читання польською

А, а – ця буква читається також як і в інших слов’янських мовах (у тому числі і українській) і не представляє абсолютно ніякої труднощі: apteka [ап `тека], brat [брат], kanapa [кана` па], mapa [ма `па] і т.д.

Літери Е, е та O, o у польській та українській мовах звучать та читаються однаково.

 

Е, е – польський «е» ніколи! не буде пом’якшувати попередню приголосну. Хороший приклад в цьому випадку – слово аптека, практично, однаково звучить в обох мовах, з тією лише різницею, що в російській [т] буде м’яким, а польському – твердим. Точно також і на початку слова польський «е» буде читатися як [е], наприклад [йе]: Ewa [`євва], euro [` єўро], Europa [єў `ропа].

O, o – ця буква не відрізняється від нашого[о],

Ó, ó – читається як [у] (ogórek – [ог `урек] – огірок), але в польській мові існує ще одна буква, яка читається абсолютно також – це U, u – numer [`нумер]. Таким чином, риска над буквою «о», яка, до слова називається креньска, радикально міняє звучання звичної нам.

Y, y- читається як [и] (który [`ктури], my [ми], bogaty [бо` гати]), незважаючи на те, що виглядає вона як українська «у».

Що стосується польського, то тут уміння правильно читати має особливе значення. Так, в силу прозорості або інтуїтивної зрозумілості, польської мови для української (або будь-якогї іншої слов’янської) вуха цілий ряд слів і виразів зрозумілі нам без словника.

Наголос в польській мові постійний та він практично завжди (втім, існують винятки) падає на передостанній склад, (наприклад, kino ['kino], а не кінó), але, загалом, це зручно та не треба плутатися як в українській мові.

Буквосполучення

 Перші серйозні успіхи у вивченні іноземної мови нас, як правило, осягають у читанні. З чотирьох основних навичок в будь-якій мові (читання, писання, усне мовлення і розуміння на слух) саме читання піддається першим. І цим потрібно вміти користуватися.

Читайте багато, читайте те, що вам цікаво.

Почнемо з найпростіших звуків, поступово ускладнюючи
· DZ – читається також як і букви D і Z окремо, тільки злитно [дз]:
dzwonić [дзвонічь] – дзвонити
widz [відз] – глядач
bardzo [бардзо] – дуже
· DŻ - читається як і букви D та Ż окремо, тільки злитно [дж]. Його особливістю є те, що це не характерний звук для польської мови і зустрічається він як правило в запозичених словах:
dżokiej [джокєй] – жокей
dżem [джем] – джем
odjeżdżać [од'єжджачь] – виїжджати
· DŹ – як і два попередніх об’єднує воєдино [d] та м’який [ź] – [джь]. Треба сказати, що він також не часто трапляється на очі, наприклад, у слові
dźwięk [джьвєнк] – звук
· SZ - [ш] – це звук – абсолютно ідентичний українському [ш]:
Warszawa [варшава] – Варшава
szkoła [шкоўа] – школа
zeszyt [зешіт] – зошит
sztuka [штука] – мистецтво, спектакль
· СH - [х]

chleb [хлеб] – хліб
gmach [гмах] – будівля
choroba [хороб] – хвороба
 · RZ – [ж] – за звучанням rz нічим не буде відрізнятися від ż: RZ = Ż До того ж за цими двома буквами ховається один невеликий секрет, який допоможе нам з вами краще розуміти польську мову. Дуже часто RZ в польській мові буде відповідати російському м’якому [p ']. Отримаємо російський переклад слова. Хочете приклади? Будь ласка:
rzeka [жека] – річка
burza [бужа] – буря
morze [може] – море (не плутати з może – може)
· Сz – [ТШ] – твердий звук [ч].
czas [тшас] – час
czarny [тшарни] – чорний
cztery [тштери] – чотири

 

 

Числівники

Порядкові

Множинні

форми

форми

1

jeden (м. р.), jedna (ж. р.), jedno (с. р.)

 

pierwszy

 

2

dwa (м. р., с. р.), dwie (ж. р.)

dwaj, dwóch

drugi

dwoje

3

trzy

trzej, trzech

trzeci

troje

4

cztery

czterej, czterech

czwarty

czworo

5

pięć

pięciu

piąty

pięcioro

6

sześć

sześciu

szósty

sześcioro

7

siedem

siedmiu

siódmy

siedmioro

8

osiem

ośmiu

ósmy

ośmioro

9

dziewięć

dziewięciu

dziewiąty

dziewięcioro

10

dziesięć

dziesięciu

dziesiąty

dziesięcioro

11

jedenaście

jedenastu

jedenasty

jedenaścioro

12

dwanaście

dwunastu

dwunasty

dwanaścioro

13

trzynaście

trzynastu

trzynasty

trzynaścioro

14

czternaście

czternastu

czternasty

czternaścioro

15

piętnaście

piętnastu

piętnasty

piętnaścioro

16

szesnaście

szesnastu

szesnasty

szesnaścioro

17

siedemnaście

siedemnastu

siedemnasty

siedemnaścioro

18

osiemnaście

osiemnastu

osiemnasty

osiemnaścioro

19

dziewiętnaście

dziewiętnastu

dziewiętnasty

dziewiętnaścioro

20

dwadzieścia

dwudziestu

dwudziesty

dwadzieścioro

21

dwadzieścia jeden

dwudziestu jeden

dwudziesty pierwszy

 

Числівники від тридцяти до мілліарда:

 

Числівники

Порядкові

Множинні

безособові форми

особові форми

30

trzydzieści

trzydziestu

trzydziesty

trzydzieścioro

40

czterdzieści

czterdziestu

czterdziesty

czterdzieścioro

50

pięćdzięsiąt

pięćdzięsięciu

pięćdzięsiąty

pięćdzięsięcioro

60

sześćdzięsiąt

sześćdzięsięciu

sześćdzięsiąty

sześćdzięsięcioro

70

siedemdzięsiąt

siedemdzięsięciu

siedemdzięsiąty

siedemdzięsięcioro

80

osiedemdzięsiąt

osiedemdzięsięciu

osiedemdzięsiąty

osiedemdzięsięcioro

90

dziewięćdzięsiąt

dziewięćdzięsięciu

dziewięćdzięsiąty

dziewięćdzięsięcioro

100

sto

stu

setny

 

101

sto jeden

stu jeden

sto pierwszy

 

200

dwieście

dwustu

dwusetny, dwóchsetny

 

300

trzysta

tzystu

trzechsetny

 

400

czterysta

czterystu

czterechsetny

 

500

pięćset

pięciuset

pięćsetny

 

600

sześćset

sześciuset

sześćsetny

 

700

siedemset

siedmiuset

siedemsetny

 

800

osiemset

ośmiuset

osiemsetny

 

900

dziewięćset

dziewięciuset

dziewięćsetny

 

1000

tysiąc

 

tysięczny

 

1 000 000

milion

 

milionowy

 

2 000 000

dwa miliony

 

dwumilionowy

 

1 000 000 000

miliard

 

miliardowy

 

 

 Скороговорки:

 

 

 

 

 

 

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie.

Жук дзижчить в очереті в Щебжешині.

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie

I Szczebrzeszyn z tego słynie.

Wół go pyta: «Panie chrząszczu,

Po cóż pan tak brzęczy w gąszczu?»

У Щебрешині жук дзижчить в очереті

І Щебрешин тим славиться.

Віл його пита: «Пане жуче,

Навіщо ви так дзижчите в кущі?“

 

Czy tata czyta cytaty Tacyta?

Чи батько читає цитати Тацита?

Jola lojalna, Jola nielojalna.

Йола лояльная, Йола нелояльная.

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.

Король Карл купив королеві Кароліні корали коралового кольору.

Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem.

Не перчи, Петр, кабана перцем, а то переперчиш кабана перцем.

No cóż, że ze Szwecji?

Ну і що з того, що з Швеції?

Stół z powyłamywanymi nogami.

Стол с повиломаними ногами.

W czasie suszy szosa sucha.

Під час засухи шосе сухе.

Ząb – zupa zębowa, dąb – zupa dębowa.

Зуб – зубний суп, дуб – дубовий суп.

 

  

 

Comments: