Вільний Студент

Автор: Юлія РОМАНЕНКО. Posted in Про організацію

Актуальність проекту полягає у теоретичному осмисленні потреб інтеграційних процесів країн східної Європи. Показати нові можливості молодому поколінню,  входження у Європейський національний науково-освітній простір.

Надати радикально нового бачення, можливостей і перспектив, за рахунок збагачення інтелектуального розвитку нових поколінь, перспективи перелому сталих догматів, і осмислення вільного вибору будь-якого напрямку освіти і головне вільність вибору вищого навчального закладу, який знаходиться в Європі.   

Західноєвропейські країни законодавчо закріпили свободу освіти як соціальну цінність. Свобода заключається у доступності вищої освіти, що стимулює її вибір відповідно до індивідуального вибору кожного. В європейському просторі доступність навчання органічно пов’язане з відповідальністю перед собою і суспільством, яке кредитує особу, а не заклад. Це спонукає абітурієнта робити зважений вибір, покладаючись на себе, адже кредит належить повернути своїй державі та людству в цілому. Саме з цієї причини доступність вільного вибору освіти корелює з такими її вартісними рисами, як якість, суспільна потреба та особистісна самореалізація. Бо якість освіти є значущою вартістю для особи, її саморозвитку й самоствердження. 

Мета

Стерти географічні кордони між країнами у свідомості молоді, довести, що світ відкритий для кожного, головне це просто бажання змін та відданість освіті, яка є головною у створення своєї кар’єри та майбутнього життя.

Наша мета, направити студентів, аспірантів, викладачів та науковців на навчання і стажування в кращі університети провідних країн світу. Ми хочемо донести інформацію до кожного.

Тепер не треба стукати у всі двері бо FREE-STUDENT  надає кожному ключ до них, шляхом допомоги у виборі професії та бере безпосередню участь при вступі у Європейські вузи.  Саме Європейський підхід, може надати необхідні знання, щоб адекватно реагувати на виклики нового тисячоліття, усвідомлюючи спільні цінності та належніть до єдиного соціокультурного кола. Конституювання принципово нового світогляду студентам які будуть вільні у своєму виборі Вузів.